Υπολογισμός Δείκτη Μάζας Σώματος

Ο ΔΜΣ σας (Δείκτης Μάζας Σώματος) είναι ένας υπολογισμός που χρησιμοποιείται για
να προσδιοριστεί εάν ένα άτομο είναι υπέρβαρο και θεωρείται αξιόπιστο «εργαλείο»
τόσο για ενήλικες άνδρες όσο και για γυναίκες.

Ο υπολογισμός του συμβάλλει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αλλά και των παθήσεων που σχετίζονται με αυτή.

Το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) έχει δημιουργήσει ένα εύχρηστο ηλεκτρονικό εργαλείο για τον υπολογισμό του ΔΜΣ, για να υπολογίσετε το δικό σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο