Η Επίδραση της Μέτριας Έντασης Αερόβιας Άσκησης στη Μάζα της Αριστερής Κοιλίας, στην Ικανότητα Άσκησης και στην Απάντηση της Αρτηριακής Πίεσης στη Δοκιμασία Κόπωσης σε Οριακούς και Ήπια Υπερτασικούς Άντρες

Χρήστος Πίτσαβος, Χριστίνα Χρυσοχόου, Ματίνα Κουτρουμπή, Κωνσταντίνα Αγγέλη,
Γεωργία Κουρλαμπά, Δημοσθένης Παναγιωτάκος, Ανδρέας Μιχαηλίδης,
Χριστόδουλος Στεφανάδης
Ά Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

https://www.hellenicjcardiol.gr/UsersFiles/documents/previouspubs/sel%20327-336.pdf

Μοιραστείτε το παραπάνω άρθρο.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on reddit
Reddit
Share on email
Email